Untitled 2
Home / Tag Archives: luật phá sản

Tag Archives: luật phá sản

Luật phá sản được áp dụng cho bao nhiêu loại hình doanh nghiệp?

luat-pha-san-doanh-nghiep

Khi doanh nghiệp rơi vào tình trạng phá sản.  Luật phá sản sẽ được áp dụng để điều chỉnh hiện tượng này. Vậy Luật phá sản sẽ được áp dụng cho bao nhiêu loại hình doanh nghiệp? Căn cứ vào Luật phá sản năm 2004 vàMục I Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân  số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28/4/2005, Các doanh …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664