Home / Tag Archives: nhà đầu tư nước ngoài

Tag Archives: nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam có phải làm thủ tục đăng ký đầu tư không?

Tư vấn luật cho nhà đầu tư tới từ Liên Bang Nga.

Trả lời: Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam chỉ làm thủ tục đăng ký đầu tư khi đáp ứng đủ điều kiện. Cụ thể như Điều 23 Luật đầu tư có quy định: Điều 23. Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1. Tổ chức …

Đọc thêm

Thành lập doanh nghiệp phân phối của nhà đầu tư nước ngoài

quyen-phan-phoi

Nhà đầu tư nước ngoài thuộc các nước, vùng, lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối tại Việt Nam phải phù hợp với lộ trình đã cam kết theo quy định tại Luật Đầu tư 2005. Nghị định 108/2006/NĐ-CP các văn bản nêu tại câu 12 trên đây và các văn bản có liên quan[...]

Đọc thêm

Luật điều chỉnh đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp tại Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Đầu tư gián tiếp

Theo khoản 5 Điều 3, “nhà đầu tư nước ngoài” là tổ chức, cá nhân nước ngoài bỏ vốn để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam gồm doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh Nghiệp; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trước khi Luật Đầu Tư có hiệu lực[...]

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664