Home / Tag Archives: nhà đầu tư

Tag Archives: nhà đầu tư

Đầu tư theo hợp đồng

dau-tu-theo-hop-dong

Nhà đầu tư có thể đầu tư vào Việt Nam thông qua hình thức hợp đồng, các loại hợp đồng được quy định như sau: 1. Nhà đầu tư được ký kết hợp đồng BCC để hợp tác sản xuất phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm và các hình thức hợp tác kinh doanh khác[...]

Đọc thêm

Tư vấn thành lập chi nhánh cho nhà đầu tư

a0b5ae470_datu_tu

Cùng với việc lựa chọn hình thức doanh nghiệp là liên doanh, 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư còn lựa chọn hình thức thành lập các hiện diện thương mại khác như thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện. Dịch vụ của S&B Law gồm những dịch vụ cụ thể sau: Quy …

Đọc thêm

Ưu đãi mới dành cho nhà đầu tư

Thay đổi địa chỉ hoạt động chi nhánh công ty nước ngoài

Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg  của Thủ tướng chính phủ: Ban hành quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư Ngày 14 tháng 01 năm 2014, Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số 03/2014/QĐ-TTg  về quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư và chính thức có …

Đọc thêm

Thông tư mới của Bộ Kế hoạch đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

3

Ngày 21 tháng 01 năm 2013, Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành  Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT  hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 04 năm 2013. Theo đó, khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc đề nghị cấp đổi sang Giấy …

Đọc thêm

Giới thiệu Luật đầu tư

t3

Luật đầu tư quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. …

Đọc thêm

Phương pháp giải quyết tranh chấp khi đầu tư tại Việt Nam

8

Nhằm đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam, Luật đầu tư 2005 quy định phương pháp giải quyết tranh chấp như sau: Thứ nhất, Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải, Trọng tài hoặc …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664