Untitled 2
Home / Tag Archives: nhãn hiệu tại việt nam

Tag Archives: nhãn hiệu tại việt nam

Quy chế thẩm định nhãn hiệu

Phí bảo trì chung cư

Ngày 14/02/2007 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn chi tiết thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN), thay thế thông tư số 3055 ngày 31/12/1996. Theo luật, để được đăng ký và bảo hộ dưới danh nghĩa là nhãn hiệu, một dấu hiệu phải có tính phân biệt …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664