Untitled 2
Home / Tag Archives: quy định về hoạt động quảng cáo

Tag Archives: quy định về hoạt động quảng cáo

Luật Quảng cáo 2012

quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo

Luật Quảng cáo 2012 quy định về hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.  Các thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này. Luật Quảng cáo 2012 bao gồm 5 …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664