Home / Tag Archives: Thi hành án – SBLAW

Tag Archives: Thi hành án – SBLAW

Việc hoãn thi hành án

12

Điều 48 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định về hoãn thi hành án như sau: 1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án trong các trường hợp sau đây: a) Người phải thi hành án bị ốm nặng, có xác nhận của cơ sở y tế từ …

Đọc thêm

Quyền yêu cầu thi hành án

11

Điều 7 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định quyền yêu cầu thi hành án như sau: Người được thi hành án, người phải thi hành án căn cứ vào bản án, quyết định có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án. Điều 26 Luật Thi hành án dân …

Đọc thêm

Thoả thuận thi hành án

4

Luật thi hành án dân sự quy định về thỏa thuận thi hành án cụ thể tại Điều 6 như sau: 1. Đương sự có quyền thoả thuận về việc thi hành án, nếu thoả thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội. Kết quả thi hành án theo thoả thuận …

Đọc thêm

Đơn yêu cầu thi hành án

3

Đơn yêu cầu thi hành án được quy định cụ thể tại Điều 31 Luật thi hành án dân sự như sau: 1. Đơn yêu cầu thi hành án có các nội dung chính sau đây: a) Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu; b) Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; c) Họ, tên, …

Đọc thêm

Thời hiệu yêu cầu thi hành án

2

1. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án. Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong …

Đọc thêm

Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

1

Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự bao gồm: 1. Cơ quan quản lý thi hành án dân sự: a) Cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp; b) Cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng. 2. Cơ quan thi hành án dân sự: a) Cơ quan thi hành …

Đọc thêm

Những bản án, quyết định của Toà án được thi hành

7

1. Những bản án, quyết định dân sự của Toà án được thi hành là những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, bao gồm: a) Bản án, quyết định hoặc phần bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm; b) Bản án, quyết …

Đọc thêm

Thi hành án khi có thay đổi giá tài sản

6

Chấp hành viên tổ chức định giá tài sản để thực hiện việc thi hành án khi có thay đổi giá tài sản tại thời điểm thi hành án theo quy định tại Luật Thi hành án dân sự trong trường hợp có ít nhất một trong các đương sự có đơn yêu cầu định giá tài sản mà tại …

Đọc thêm

Quy định thực hiện ủy thác thi hành án dân sự

5

Chính phủ đã ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự, trong đó, bổ sung quy định thực hiện ủy thác thi hành án. Cụ thể, trường hợp người phải thi …

Đọc thêm

Mức phí thi hành án dân sự

4

Căn cứ theo thông tư  liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự, mức phi thi hành án dân sự được quy định như sau: 1. Mức thu phí thi hành án thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664