Untitled 2
Home / Tag Archives: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là 2 năm

Tag Archives: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là 2 năm

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là 2 năm

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là 2 năm

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là 2 năm. Còn thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán độc lập là 1 năm. Trong đó thời hạn để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664