Untitled 2
Home / Tag Archives: tổ chức kinh tế liên doanh

Tag Archives: tổ chức kinh tế liên doanh

Hình thức đầu tư theo Luật đầu tư.

t8

Luật đầu tư quy định về hình thức đầu tư như sau: Các hình thức đầu tư trực tiếp 1. Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài. 2. Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664