Untitled 2
Home / Tag Archives: trực tiếp

Tag Archives: trực tiếp

Hình thức đầu tư theo Luật đầu tư.

t8

Luật đầu tư quy định về hình thức đầu tư như sau: Các hình thức đầu tư trực tiếp 1. Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài. 2. Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và …

Đọc thêm

Điều kiện đầu tư ra nước ngoài

5

Điều 79, luật đầu tư 2005 có quy định điều kiện để đầu tư ra nước ngoài như sau: 1. Để được đầu tư ra nước ngoài theo hình thức đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư phải có các điều kiện sau đây: a) Có dự án đầu tư ra nước ngoài; b) Thực hiện đầy đủ các nghĩa …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664