Untitled 2
Home / Tag Archives: văn phòng đại diện

Tag Archives: văn phòng đại diện

Thủ tục mở văn phòng đại diện tại Việt Nam.

hoptac

SBLAW cung cấp dịch vụ pháp lý mở văn phòng đại diện tại Việt Nam cho thương nhân nước ngoài, chi tiết cụ thể như sau: 1.THỦ TỤC pháp lý MỞ CỬA văn phòng Theo Nghị định số 72/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại …

Đọc thêm

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

thanh-lap-dn

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, nhu cầu mở rộng là một nhu cầu tất yếu, để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, có các loại hình hiện diện của doanh nghiệp như sau: Chi nhánh: là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ …

Đọc thêm

Xử lý các hành vi vi phạm của thương nhân nước ngoài, Văn phòng đại diện, chi nhánh

Xử lý các hành vi vi phạm của thương nhân nước ngoài, Văn phòng đại diện, chi nhánh

Điều 28 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh như sau: 1. Thương nhân nước ngoài, Văn phòng đại diện, Chi nhánh có hành vi vi phạm các quy định của Nghị định này hoặc có hành vi vi phạm cụ thể sau đây thì …

Đọc thêm

Quyền và nghĩa vụ của Văn phòng đại diện theo Luật thương mại

t2

Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có các quyền sau: Quyền của văn phòng đại diện. 1. Hoạt động đúng mục đích, phạm vi và thời hạn được quy định trong giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 2. Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Văn …

Đọc thêm

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại Việt Nam

2

Thương nhân nước ngoài được phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại và Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; và theo các cam kết của Việt Nam …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664