Untitled 2
Home / Tag Archives: Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ chỉ được thực hiện 1 lần

Tag Archives: Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ chỉ được thực hiện 1 lần

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ chỉ được thực hiện 1 lần

việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ chỉ được thực hiện 1 lần

Một số khoản nợ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ được xem xét, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ như đã được phân loại trước khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Tuy nhiên việc này chỉ được thực hiện một lần. Để thực hiện điều …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664