Untitled 2
Home / Tin tức / Tin pháp luật / Thời hiệu khiếu nại kiểm toán là 30 ngày
Balance sheet of a financial report with spectacles
Balance sheet of a financial report with spectacles

Thời hiệu khiếu nại kiểm toán là 30 ngày

Ngày 28/07/2016, Kiểm toán Nhà nước đã ra Quyết định 03/2016/QĐ-KTNN ban hành Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán.

Theo đó, thời hiệu khiếu nại kiểm toán là 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kiểm toán; trường hợp đơn vị được kiểm toán không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì lý do khách quan thì thời gian có lý do khách quan đó không tính vào thời hiệu khiếu nại. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 65 ngày, kể từ ngày thụ lý. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng cho phép đơn vị được kiểm toán có quyền rút khiếu nại tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại; việc rút khiếu nại phải được thực hiện bằng hình thức đơn có chữ ký của người đại diện hợp pháp của đơn vị được kiểm toán khiếu nại; đơn xin rút khiếu nại phải được gửi đến Kiểm toán Nhà nước…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/09/2016.

Theo Luatvietnam.vn

Tin nổi bật

chung cư bắt buộc phải có hộp thư từ 01.01.2018

Chung cư bắt buộc phải có hộp thư từ ngày 01/01/2018

Đây là nội dung mới tại Thông tư 30/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/17 của Bộ Thông tin và …

Chat Zalo: 0904340664