Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật Kinh doanh bất động sản / Thông qua, phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở
dsc09341

Thông qua, phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở

Câu hỏi: Vấn đề Thông qua, phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở được quy định như thế nào trong Luật nhà ở 2014, Luật sư có thể tư vấn cho tôi?
Luật sư trả lời: Vấn đề thông qua, phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở được quy định chi tiết tại điều 169, Luật nhà ở 2014. Cụ thể như sau:
* Việc thông qua và phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương được thực hiện như sau:
– Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng chương trình phát triển nhà ở theo quy định tại Điều 15 của Luật này và gửi lấy ý kiến của Bộ Xây dựng trước khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và triển khai thực hiện chương trình sau khi Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua.
+) Nội dung lấy ý kiến Bộ Xây dựng bao gồm quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở và phương án giải quyết chỗ ở cho từng nhóm đối tượng; chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người; số lượng, diện tích, tỷ lệ các loại nhà ở cần đầu tư xây dựng; dự kiến các nguồn vốn đầu tư; các cơ chế ưu đãi để phát triển nhà ở; trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở;
– Đối với tỉnh thì Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức xây dựng chương trình phát triển nhà ở theo quy định tại Điều 15 của Luật này để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua;
– Trên cơ sở chương trình phát triển nhà ở đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng và phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương theo quy định tại Điều 15 của Luật này;
+) Trường hợp trong kế hoạch có sử dụng nguồn vốn ngân sách để phát triển nhà ở thì phải lấy ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp trước khi phê duyệt.
* Trình tự, thủ tục xây dựng và nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Tin nổi bật

Trụ sở công ty đặt tại căn hộ chung cư có được không

Trụ sở công ty đặt tại căn hộ chung cư có được không

Câu hỏi: Xin chào Luật sư. Cho hỏi: Tôi hiện đang có GCNQSD với căn …

Chat Zalo: 0904340664