Untitled 2
Home / Sở hữu trí tuệ / Đăng ký nhãn hiệu / Thông tin về phí nộp đơn và phạm vi bảo hộ Hệ thống Marid
10

Thông tin về phí nộp đơn và phạm vi bảo hộ Hệ thống Marid

Sau đây là một số thông tin cơ bản về hệ thống Madrid đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia thành viên:

–         Một đơn quốc tế có thể dựa trên một hoặc một số đơn hoặc văn bằng bảo hộ

–         Lệ phí liên quan đến đơn sẽ được tính bằng franc Thụy Sĩ.

  • Phí cơ bản (653 hoặc 903 CHF)
  • Phí bổ sung đối với mỗi Bên tham gia được chỉ định không quy định phí riêng HOẶC phí riêng của mỗi Bên tham gia được chỉ định

–         Phạm vi bảo hộ – được xác định bởi Bên tham gia được chỉ định

–         Bên tham gia có thể lựa chọn thời hạn từ chối là 12 hoặc 18 tháng

–         Tuyên bố cấp văn bằng bảo hộ

–         Chỉ định sau

–         Thời hạn 5 năm phụ thuộc – đăng ký quốc tế bị phụ thuộc vào nhãn hiệu cơ sở trong thời gian 5 năm

–         Tấn công tập chung (Central attack) – chấp dứt hiệu lực

–         Thay thế quốc gia

–         Chuyển đổi đơn quốc tế thành đơn quốc gia

–         Hiệu lực 10 năm và có thể gia hạn liên tiếp mỗi lần 10 năm

–         Lệ phí chỉ định được WIPO chuyển cho cơ quan được chỉ định đơn quốc tế

Tin nổi bật

Công bố nhãn hiệu tập thể cá thu nướng Cửa Lò-sblaw

Công bố nhãn hiệu tập thể cá thu nướng Cửa Lò

Ngày 6/6/2017 tại thị xã Cửa Lò, Trạm Khuyến nông thị xã Cửa Lò phối …

Chat Zalo: 0904340664