Untitled 2
Home / Tranh tụng / Trọng tài / Thủ tục tố tụng trọng tài bắt đầu khi nào?
tranh-da-quy-vinh-ha-long1

Thủ tục tố tụng trọng tài bắt đầu khi nào?

Theo Điều 31 của Luật Trọng tài thương mại, thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài được quy định như sau:

1. Trường hợp tranh chấp được giải quyết tại Trung tâm trọng tài, nếu các bên không có thỏa thuận khác, thì thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài được tính từ khi Trung tâm trọng tài nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn.

2. Trường hợp tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nếu các bên không có thoả thuận khác, thì thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài được tính từ khi bị đơn nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn.

 

Tin nổi bật

dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

TRẢ LẠI “LINH HỒN” CHO TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Khi được đề nghị tư vấn về phương thức giải quyết tranh chấp, các luật …

Chat Zalo: 0904340664