Untitled 2
Home / Tranh tụng / Trọng tài / Trong tố tụng trọng tài, các bên có thể thương lượng và hòa giải không?
toa

Trong tố tụng trọng tài, các bên có thể thương lượng và hòa giải không?

Vấn đề thương lượng, hoà giải trong tố tụng trọng tài được quy định tại Điều 9 Luật TTTM, Luật quy định như sau:

Trong quá trình tố tụng trọng tài, các bên có quyền tự do thương lượng, thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp hoặc yêu cầu Hội đồng trọng tài hòa giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp.

Đây được coi là vấn đề thương lượng và hòa giải trong tố tụng trọng tài.

Tin nổi bật

dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

TRẢ LẠI “LINH HỒN” CHO TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Khi được đề nghị tư vấn về phương thức giải quyết tranh chấp, các luật …

Chat Zalo: 0904340664