Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn pháp luật ngân hàng / Tư vấn luật hợp đồng trong lĩnh vực ngân hàng
tuyển dụng lao động

Tư vấn luật hợp đồng trong lĩnh vực ngân hàng

Trong trường hợp doanh nghiệp cần dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến việc hỗ trợ rà soát hợp đồng vay vốn nước ngoài, hợp đồng bảo lãnh và các giấy tờ khác liên quan đến Hồ sơ vay vốn với Ngân hàng nước ngoài, SBLAW có thể cung cấp dịch vụ pháp lý nêu trên:

1.      Phạm vi dịch vụ tư vấn

Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:

–          Nghiên cứu dự thảo hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến hồ sơ vay vốn do Khách hàng cung cấp (bản tiếng Anh và tiếng Việt);

–          Rà soát dự thảo hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến hồ sơ vay vốn;

–          Phát hành ý kiến pháp lý xác nhận khả năng tương thích và thực thi của Hợp đồng  vay vốn, thẩm quyền của Bên vay trong việc tham gia ký kết và thực hiện Hợp đồng vay vốn;

–          Trả lời, giải thích các câu hỏi hoặc ý kiến của Khách hàng hoặc Ngân hàng liên quan  đến các vấn đề được đề cập trong Ý kiến tư vấn pháp luật;

 2.      Thời hạn dự định hoàn thành công việc

–          Dựa trên các vụ việc tương tự chúng tôi đã từng thực hiện, chúng tôi dự liệu hoàn tất dịch vụ trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các tài liệu cần thiết do Khách hàng  cung cấp.

Tin nổi bật

Trẻ từ đủ 15 tuổi được sử dụng thẻ tín dụng, không cần tài sản riêng-sblaw

Trẻ từ đủ 15 tuổi được sử dụng thẻ tín dụng, không cần tài sản riêng

Đây là nội dung mới nổi bật tại Thông tư số 26/2017/TT-NHNN sửa đổi một …

Chat Zalo: 0904340664