Home / tư vấn luật của SBLAW / Tư vấn luật đất đai / Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trái phép bị xử phạt thế nào?

Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trái phép bị xử phạt thế nào?

Câu hỏi: Tôi là Quang, ở Phú Thọ. Qúy công ty cho tôi hỏi: Nếu tôi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thì có bị xử phạt không?

Trả lời:

Theo Điều 6 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai người nào chuyển từ đất trồng lúa sang đất khác sẽ bị xử phạt như sau:

Thứ nhất, chuyển mục đích sử dụng sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng:

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta;

– Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta;

– Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

Thứ hai, chuyển mục đích sử dụng sang đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối:

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta;

– Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta;

– Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

Thứ ba, chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp:

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta;

– Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta;

– Phạt tiền từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Tin nổi bật

dang-ky-bien-dong-dat-dai-trong-truong-hop-co-thay-doi-ve-dien-tich-thua-dat--35288

Đăng ký biến động khi chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền

Câu hỏi: Tôi có ký hợp đồng thuê đất với nhà nước là 50 năm. …

Chat Zalo: 0904340664