Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật đầu tư / Ưu đãi đầu tư với doanh nghiệp chế xuất
phong canh

Ưu đãi đầu tư với doanh nghiệp chế xuất

Theo cam kết của Việt Nam với WTO, tất cả các ưu đãi căn cứ vào tỷ lệ xuất khẩu phải được bãi bỏ, lộ trình để Việt Nam thực hiện việc bãi bỏ này là đến hết năm 2010.

Căn cứ điều 11. luật đầu tư và Điều 20, Nghị định 108/2006/NĐ-CP và lộ trình của Việt Nam với WTO, doanh nghiệp chế xuất được tiếp tục hưởng ưu đãi đầu tư đến hết năm 2011 theo giấy phép đầu tư đã cấp.

Tin nổi bật

Nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư-internet

Nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư

Câu hỏi: Tôi tên Yến, 45 tuổi. Tôi đang chuẩn bị triển khai một dự …

Chat Zalo: 0904340664