Home / tư vấn luật của SBLAW / Tư vấn luật Kinh doanh bất động sản / Ưu đãi đối với tổ chức tự lo chỗ ở cho người lao động

Ưu đãi đối với tổ chức tự lo chỗ ở cho người lao động

Câu hỏi: Luật sư có thể cho tôi biết quy định của pháp luật nhà ở về việc ưu đãi đối với tổ chức tự lo chỗ ở cho người lao động?
Luật sư trả lời: Pháp luật luôn có những chính sách ưu đãi đới với một số trường hợp nhất định. Đối với tổ chức tự lo chỗ ở cho người lao động, Luật nhà ở 2014 (điều 59) cũng đã có một số ưu đãi như sau:
– Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất công nghiệp, dịch vụ tự mua nhà ở hoặc thuê nhà ở để bố trí cho người lao động của doanh nghiệp mình ở mà không thu tiền thuê nhà hoặc có thu tiền thuê nhà với giá thuê không vượt quá giá thuê nhà ở xã hội do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thì chi phí mua nhà ở hoặc thuê nhà ở được tính là chi phí hợp lý trong giá thành sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
– Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất công nghiệp, dịch vụ tự đầu tư xây dựng nhà ở để bố trí cho người lao động của doanh nghiệp mình ở mà không thu tiền thuê nhà hoặc có thu tiền thuê nhà với giá thuê không vượt quá giá thuê nhà ở xã hội do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thì ngoài các ưu đãi quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật này, doanh nghiệp này còn được tính chi phí xây dựng nhà ở vào giá thành sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tin nổi bật

nguyen-thanh-ha-2-1

Điều kiện kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài

Câu hỏi: Chúng tôi là chủ sở hữu của một sân golf đã đi vào …

Chat Zalo: 0904340664