Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật Kinh doanh bất động sản / Ưu đãi đối với tổ chức tự lo chỗ ở cho người lao động

Ưu đãi đối với tổ chức tự lo chỗ ở cho người lao động

Câu hỏi: Luật sư có thể cho tôi biết quy định của pháp luật nhà ở về việc ưu đãi đối với tổ chức tự lo chỗ ở cho người lao động?
Luật sư trả lời: Pháp luật luôn có những chính sách ưu đãi đới với một số trường hợp nhất định. Đối với tổ chức tự lo chỗ ở cho người lao động, Luật nhà ở 2014 (điều 59) cũng đã có một số ưu đãi như sau:
– Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất công nghiệp, dịch vụ tự mua nhà ở hoặc thuê nhà ở để bố trí cho người lao động của doanh nghiệp mình ở mà không thu tiền thuê nhà hoặc có thu tiền thuê nhà với giá thuê không vượt quá giá thuê nhà ở xã hội do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thì chi phí mua nhà ở hoặc thuê nhà ở được tính là chi phí hợp lý trong giá thành sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
– Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất công nghiệp, dịch vụ tự đầu tư xây dựng nhà ở để bố trí cho người lao động của doanh nghiệp mình ở mà không thu tiền thuê nhà hoặc có thu tiền thuê nhà với giá thuê không vượt quá giá thuê nhà ở xã hội do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thì ngoài các ưu đãi quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật này, doanh nghiệp này còn được tính chi phí xây dựng nhà ở vào giá thành sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tin nổi bật

Xử lý hành vi lấn chiếm sử dụng khoảng không của quyền sử dụng đất

Xử lý hành vi lấn chiếm sử dụng khoảng không của quyền sử dụng đất

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi muốn hỏi Luật sư: Tôi mới mua đất …

Chat Zalo: 0904340664