Untitled 2

Tư vấn về luật quốc tịch

Bán nhà của người Việt Nam định cư ở nước ngoài như thế nào?

Mua nhà

Câu hỏi: Cha mẹ tôi định cư tại Mỹ đã có quốc tịch Mỹ (vẫn còn quốc tịch Việt Nam), hộ khẩu thường trú đã cắt, chứng minh nhân dân quá hạn. Vậy khi bán ngôi nhà tại Việt Nam mà hai ông bà đứng tên thì cần các giấy tờ gì? Luật sư tư vấn: Theo Khoản 3 Điều …

Đọc thêm

Quy định mới về việc hủy giá trị giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam

thu hồi

Ngày 03/02/2020, Chính phủ đã ban hành trong Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật quốc tịch Việt Nam. Theo đó, Nghị định số 16/2020/NĐ-CP tại Điều 4 bổ sung quy định về hủy giá trị giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam đã cấp cho người thôi quốc …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664