Untitled 2

Tư vấn về luật quốc tịch

Quy định mới về việc hủy giá trị giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam

thu hồi

Ngày 03/02/2020, Chính phủ đã ban hành trong Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật quốc tịch Việt Nam. Theo đó, Nghị định số 16/2020/NĐ-CP tại Điều 4 bổ sung quy định về hủy giá trị giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam đã cấp cho người thôi quốc …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664