Untitled 2

Recent Posts

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà máy sản xuất

Công ty luật TNHH SB Law giới thiệu mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà máy sản xuất để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc ——————- HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH Số: ……./HDHTKD –    Căn cứ  Bộ Luật dân …

Đọc thêm

Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư góp vốn bằng máy móc, đất đai

Tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế

Công ty luật TNHH SB Law giới thiệu mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư góp vốn bằng máy móc, đất đai để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-o0o——- HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH                                                                                   Căn cứ …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664