Untitled 2
tư vấn luật cho NGO
tư vấn luật cho NGO

Tư vấn luật cho các tổ chức phi chính phủ (NGO) tại Việt Nam

SBLAW là một công ty tư vấn luật với một đội ngũ luật sư giỏi ngoại ngữ, am hiểu chuyên môn, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng nước ngoài khi họ kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.

Bên cạnh việc hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài, SBLAW còn được sự tín nhiệm của các NGOs trong việc lựa chọn công ty tư vấn pháp lý cho hoạt động của họ tại Việt Nam.

Trong thời gian qua, SBLAW đã tư vấn pháp luật cho  Management Sciences for Health (MSH) của Hoa Kỳ và  Adventist Development and Relief Agency International (ADRA) cũng của Hoa Kỳ.

Các hoạt động tư vấn của SBLAW bao gồm:

– Tư vấn Luật lao động Việt Nam.
– Xây dựng hệ thống văn bản cho tổ chức.
– Luật quy định về các tổ chức Phi chính phủ Quốc tế và tại Việt Nam.
– Luật quy định về việc tuyên truyền ấn phẩm, truyền thông tại Việt Nam. (Liên quan đến các chiến dịch tuyên truyền của dự án).
Các hoạt động tư vấn của SBLAW đều đưa ra các giải pháp pháp lý sáng tạo, đảm bảo hoạt động của NGOs tại Việt Nam đúng quy định của pháp luật hiện hành và thúc đẩy các chương trình, dự án của họ tại Việt Nam đúng tiến độ.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Đại sứ quán Hoa Kỳ đề cập SBLAW trong dach sách các luật sư tư vấn tại Hà Nội

Việc lập danh sách văn phòng luật sư và các công ty luật cho công …

Chat Zalo: 0904340664