Untitled 2
Boi-Thuong
nguồn internet

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Câu hỏi: Tôi là Dụng. Quý công ty cho tôi hỏi, có những căn cứ nào phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điểu 584 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Theo quy định của pháp luật thì căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại là:

– Khi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác mà gây thiệt hại;

– Khi tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu hoặc người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trừ trường hợp thiệt hại phát sinh do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản không phải bồi thường thiệt hại nếu 2 bên không có thỏa thuận gì khác hoặc luật không có quy định khác.

Tư vấn hợp đồng Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Giám đốc công ty Luật SB Law bàn về điều khoản phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại trên kênh truyền hình VITV

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

contract_ofym

Hợp đồng vô hiệu

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi trong trường hợp hợp đồng vô hiệu do có đối …

Chat Zalo: 0904340664