Untitled 2
doanh-nghiep-tu-nhan
nguồn internet

Doanh nghiệp tư nhân sau khi bị bán thì chủ sở hữu còn nghĩa vụ trả nợ phát sinh trước đó không?

Câu hỏi: Tôi là Đăng. Quý công ty cho tôi hỏi, sau khi bán doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhân còn nghĩa vụ trả nợ không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 187 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

Điều 187. Bán doanh nghiệp

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.

2. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác.

3. Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.

4. Người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật này.

Theo quy định của pháp luật thì sau khi bán doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải có trách nhiệm đối với khoản nợ của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua và người bán có thỏa thuận khác.

Công ty luật tư vấn chuyên nghiệp tại Hà Nội – Văn phòng luật uy tín

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664