Tư vấn pháp luật thuế

Tư vấn pháp luật thuế là lĩnh vực được SBLaw chú trọng phát triển ngay từ khi mới thành lập.

Với đội ngũ luật sư và chuyên gia tư vấn về pháp luật thuế dày dạn kinh nghiệm, chúng tôi đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động trong các khu công nghiệp tại Việt Nam và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn khác:

DSC03079

Các luật sư SBLAW đang họp bàn về kế hoạch tư vấn pháp luật thuế cho doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn về pháp luật thuế của chúng tôi bao gồm:

  • Nghiên cứu và đưa ra ý kiến pháp lý về thuế cho các giao dịch dự kiến của khách hàng;
  • Tư vấn hoạt động tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Nghiên cứu, tư vấn và lập hồ sơ, đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục xin hưởng mức thuế ưu đãi, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế tại cơ quan thuế có thẩm quyền;
  • Tư vấn, đưa ra ký kiến pháp lý và đại diện theo ủy quyền cho khách hàng làm việc với các cơ quan xây dựng chính sách thuế của Việt Nam nhằm đạt được những chính sách thuế hợp lý;
  • Tư vấn về các quy định pháp luật về thuế, các chính sách miễn và ưu đãi về thuế liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của khách hàng;
  • Giải quyết tranh chấp về thuế của khách hàng với các cơ quan quản lý thuế như Bộ tài chính, tổng cục thuế, cục thuế và chi cục thuế.
No form yet! You should add some...