Tư vấn về pháp luật bảo hiểm

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật về bảo hiểm, SBLaw là đối tác pháp lý cho nhiều công ty bảo hiểm lớn của Việt Nam như công ty bảo biểm thuộc Ngân hàng Nông Nghiệp Việt Nam.

Luật sư S&BLaw đang trao đổi phương án tư vấn
Luật sư SBLAW có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bảo hiểm

Dịch vụ tư vấn pháp luật bảo hiểm của SBLaw gồm:

  • Tư vấn và đưa ra ký kiến pháp lý về thành lập doanh nghiệp bảo hiểm;
  • Tư vấn về pháp luật bảo hiểm Việt Nam;
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến phát triển các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ và nhân thọ;
  • Tư vấn soạn thảo, rà soát các hợp đồng bảo hiểm giữa công ty bảo hiểm và khách hàng;
  • Đại diện theo ủy quyền cho khách hàng trong các tranh chấp trong lĩnh vực bảo hiểm tại tòa án và trọng tài.
  • Tư vấn về bảo hiểm và bắt giữ tàu biển.

Luật sư tư vấn SBLAW tư vấn cho khán giả về lĩnh vực bảo hiểm trên truyền hình.

No form yet! You should add some...