Tư vấn thị trường vốn

Với đội ngũ luật sư đã từng làm tại các công ty tài chính và định chế lớn, SBLAW rất có kinh nghiệm về tư vấn pháp luật chứng khoán và thị trường vốn.

Với sự hiểu biết sâu sắc và toàn diện về hoạt động của thi trường chứng khoán, SBLAW sẽ đưa ra các giải pháp tư vấn một cách toàn diện và hiệu quả nhất cho khách hàng trong lĩnh vực này.

SBLAW hiện nay là đối tác pháp lý cho nhiều công ty chứng khoán tại Việt Nam như VN direct, Bảo Việt Securities, Ocean Securities…

5DM39887

                    Luật sư Nguyễn Thị Thu có nhiều kinh nghiệm tư vấn về pháp luật chứng khoán

Các nội dung tư vấn của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán, thị trường vốn;
  • Tư vấn thành lập, tổ chức và hoạt động các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán như công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ;
  • Tư vấn tuân thủ pháp luật chứng khoán của các tổ chức niêm yết, các công ty đại chúng;
  • Tư vấn luật về nghiệp vụ chứng khoán như hoạt động môi giới, bảo lãnh, đầu tư chứng khoán, tự doanh;
  • Tư vấn luật về thủ tục liên quan đến hoạt động chào bán, niêm yết, đăng ký, giao dịch chứng khoán, cầm cố chứng khoán tại các sở giao dịch;
  • Tư vấn luật về vấn đề tăng vốn, chào bán cổ phiếu ra công chúng, phát hành riêng lẻ của các doanh nghiệp;
  • Tư vấn và tham gia đàm phán, giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán;
No form yet! You should add some...