Đặt lịch tư vấn trực tiếp

Thông tin cá nhân của bạn được bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích xác nhận lịch hẹn tư vấn với Luật sư.

2. Thông tin đặt lịch

* Luật sư cao cấp: 5.000.000 VNĐ/giờ.
* Luật sư cộng sự: 3.000.000 VNĐ/giờ.
* Trợ lý luật sư: 2.000.000 VNĐ/giờ.

Chúng tôi sẽ gửi xác nhận đặt hẹn của bạn theo địa chỉ mail bạn cung cấp. Đồng thời phòng dịch vụ sẽ liện hệ qua số điện thoại của bạn để xác nhận lịch hẹn chính xác lần cuối cùng

Gửi yêu cầu đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng và bảo mật dữ liệu của chúng tôi.

Lin h?