Tư vấn pháp luật hợp đồng

Banner Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Luật sư tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại

Các luật sư tư vấn bằng kinh nghiệm, kiến thức pháp lý sẽ đưa ra một bản dự thảo hợp đồng dự liệu đầy đủ các tình huống, phù hợp với quy định của luật chuyên ngành và dự kiến được những rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để từ đó có thể điều chỉnh các điều khoản trong hợp đồng.

Đặc biệt, trong các giao dịch thương mại quốc tế như mua bán quốc tế, thi công quốc tế, vai trò của hợp đồng trong các giao dịch này rất quan trọng, là cơ sở để điều chỉnh tất cả các mối quan hệ về sau, đặc biệt là vấn để giải quyết các tranh chấp quốc tế.

Vì vậy, các doanh nhân và doanh nghiệp cần phải có các luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng để lên kế hoạch, đưa ra phương án giải quyết vấn đề phát sinh trong hợp đồng và khắc phục những sơ hở, thiếu sót của hợp đồng, hạn chế tranh chấp xảy ra.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thương mại

SBLaw sở hữu đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn tinh thông pháp luật, thành thạo kỹ năng, giỏi ngoại ngữ và giàu kinh nghiệm đàm phán, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng một cách tốt nhất.

Luật sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng đàm phán, soạn thảo và giao kết các loại hợp đồng như kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng và xây dựng.

Đặc biệt luật sư của SBLaw có thể sử dụng tiếng Anh trong việc đàm phán và giao kết hợp đồng cho khách hàng.

Luật sư SBLAW có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp đồng
Luật sư SBLAW có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp đồng

Dịch vụ tư vấn hợp đồng của luật sư SBLaw

Dịch vụ tư vấn hợp đồng của luật sư SBLaw bao gồm:

  • Tư vấn lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp với giao dịch kinh doanh và thương mại;
  • Tham gia đàm phán hợp đồng thương mại và đầu tư, đặc biệt là hợp đồng liên doanh khi thành lập công ty liên doanh.
  • Tham gia đàm phán và giao kết hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).
  • Soạn thảo và đưa ra ý kiến pháp lý trong các hợp đồng mua bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ; hợp đồng liên quan tới lĩnh vực bất động sản; xây dựng; tín dụng; thế chấp; cầm cố; cho thuê tài chính; bảo hiểm và các hợp đồng dân sự khác;
  • Rà soát, tư vấn, đưa ra ký kiến pháp lý và hiệu chỉnh bản nghi nhớ (MOU), hợp đồng/dự thảo hợp đồng giữa các bên;
  • Tư vấn, soạn thảo bộ hợp đồng mẫu phục vụ quá trình kinh doanh của khách hàng;
  • Cùng khách hàng tham gia giải thích, giải quyết các tranh chấp với đối tác phát sinh từ hợp đồng;
Dịch vụ luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng _ SBLAW
Dịch vụ luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng _ SBLAW
No form yet! You should add some...