Tư vấn đầu tư nước ngoài

Với một đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm, am hiểu môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, SBLAW sẽ hỗ trợ một cách có hiệu quả nhà đầu tư trong quá trình lập và triển khai các dự án đầu tư tại Việt Nam.

DSC06782

SBLAW với đội ngũ luật sư giỏi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài của SBLAW bao gồm:

  • Giới thiệu cho nhà đầu tư địa điểm thực hiện dự án, trong khu công nghiệp, ngoài khu công nghiệp.
  • Giới thiệu đối tác hợp tác đầu tư, giới thiệu bên liên doanh triển khai dự án;
  • Tư vấn và đề xuất hình thức, phương thức đầu tư phù hợp với pháp luật, với cam kết của WTO và với pháp luật đầu tư Việt Nam.
  • Cử luật sư giỏi cùng khách hàng đàm phán với các đối tác về phương án hợp tác đầu tư dự án tại Việt Nam;
  • Tư vấn và soạn thảo các tài liệu xin chủ trương cấp phép dự án.
  • Tư vấn và soạn thảo hồ sơ pháp lý để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;
  • Nộp và theo dõi hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Sở kế hoạch đầu tư và Ban quản lý khu công nghiệp và các cơ quan cấp phép khác;
  • Theo dõi và làm việc với cơ quan cấp phép để giải trình và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư;
  • Tiến hành thủ tục sau cấp phép gồm thủ tục liên quan tới đất đai, xây dựng và thuế.
  • Tư vấn về các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án trên thực tế, ví dụ chế độ báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các dự án mà SBLAW đã tư vấn thành công.

Trong quá trình hành nghề hơn 12 năm, SBLAW đã tư vấn hàng trăm dự án thành công chủ yếu là thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, lập công ty liên doanh, tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh, sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư, mở rộng dự án đầu tư, gia hạn giấy chứng nhận đầu tư.

Nhiều dự án được tư vấn bởi các luật sư của SBLAW được khách hàng được đánh gía rất cao, điển hình là một dự án của các nhà đầu tư lớn của Nhật Bản lập một doanh nghiệp Logistic tại Bình Dương, tổng vốn đầu tư hơn 15 triệu USD.

Lợi thế của SBLAW là các luật sư có thể sử dụng tốt tiếng Anh và các ngôi ngữ khác để có thể làm việc trực tiếp với khách hàng, xoá bỏ hàng rào ngôn ngữ.

Luật sư Nguyễn Tiến Hoà từ SBLAW cùng nhận giấy chứng nhận đầu tư cho dự án cùng nhà đầu tư Nhật Bản
Luật sư Nguyễn Tiến Hoà từ SBLAW cùng nhận giấy chứng nhận đầu tư cho dự án cùng nhà đầu tư Nhật Bản

Tư vấn luật trên truyền hình của luật sư SBLAW.

Các bạn có thể tham khảo thêm phần tư vấn của luật sư Nguyễn Thanh Hà về tư vấn thành lập công ty cho nhà đầu tư nước ngoài trên truyền hình tại đây:

No form yet! You should add some...