Tư vấn luật tài chính và ngân hàng

Hiện nay SBLaw đang cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý, tư vấn luật tài chính và ngân hàng cho các định chế tài chính lớn như Ngân hàng công thương Trung Quốc (IBIC) chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng Quân Đội (MBBank), Hong Leong Bank…

Luật sư S&BLaw đang trao đổi phương án tư vấn
            Luật sư SBLaw đang trao đổi phương án tư vấn về lĩnh vực tài chính ngân hàng

Các dịch vụ tư vấn của SBLaw gồm:

  • Nghiên cứu và đưa ra giải pháp để các ngân hàng thương mại thực hiện tài trợ vốn cho các dự án như hạ tầng, xây dựng, bất động sản;
  • Tư vấn, soạn thảo, rà soát và cử luật sư tham gia đàm phán các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố, thế chấp, cho thuê tài chính, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng vay, tài trợ dự án;
  • Thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Tư vấn xây dựng các quy trình quản trị nội bộ, quy trình nghiệp vụ cho các ngân hàng, công ty tài chính;
  • Dịch thuật các văn bản pháp lý về tài chính và ngân hàng cho các ngân hàng thương mại khi hoạt động và mở chi nhánh ở nước ngoài:
  • Tư vấn về bảo hiểm vốn vay và quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng, tài chính;
  • Tư vấn và tham gia giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại các cơ quan tài phán như trọng tài và tòa án;
No form yet! You should add some...