Công trình có hạn mức đầu tư bao nhiêu phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật? 

0
8123

Câu hỏi: Mình đang làm công trình xây dựng sử dụng vốn khác có tổng mức đầu tư theo Quyết định phê duyệt chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh là 52 tỷ. Trong đó giá trị công trình thẩm định chỉ là 14 tỷ (Chủ đầu tư giải thích là phần còn lại dành cho phần công nghệ). Vậy xin hỏi công trình trên phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi hay chỉ cần lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế cơ sở được lựa chọn, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng.

Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình quy mô nhỏ, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Điều 52 Luật xây dựng 2014, các dự án phải lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật gồm:

– Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

– Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

Các dự án phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi được xem xét theo quy định tại Điều 9 Nghị định 59/2015/NĐ-CP gồm:

– Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

– Dự án đối tác đầu tư công

– Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp

– Dự án nhóm A, dự án quan trọng quốc gia

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 1, Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 13 Nghị định 59/2015/NĐ-CP trong trường hợp có sử dụng vốn khác, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ chức thẩm định các nội dung theo quy định tại các điểm c và d khoản 4 Điều 58 của Luật xây dựng năm 2014 đối với thiết kế bản vẽ thi công (trừ phần thiết kế công nghệ) của Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở có quy mô dưới 25 tầng chiều cao không quá 75 m; công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng đối với công trình cấp II, cấp III nằm trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ các dự án công trình cấp I.

Như vậy, sau khi trừ phần thiết kế công nghệ, tổng mức đầu tư đối với hạng mục công trình này của đơn vị bạn là 14 tỷ thuộc công trình chỉ cần lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật.

 

>> Xem thêm : Dịch vụ giải quyết tranh chấp thừa kế