Untitled 2
Tư vấn thủ tục xây dựng nhà trong khu đô thị-sblaw

Tư vấn thủ tục xây dựng nhà trong khu đô thị

Câu hỏi: Tôi là Thanh, ở Hà Nội. Tôi đang có dự định xây dựng nhà trong khu đô thị. Xin hỏi tôi phải làm những thủ tục gì để có thể xây nhà?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 quy định:

Điều 89. Đối tượng và các loại giấy phép xây dựng 

1. Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này…

Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Vì vậy, bạn muốn xây dựng nhà ở không thuộc trường hợp được miễn thì cần phải làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng.

 – Để được cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị thì bạn phải thỏa mãn những điều kiện sau:

+ Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;

+ Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

 + Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật này;

+ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật này.

– Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở bạn định xây dựng gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

+ Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Bản vẽ thiết kế xây dựng;

+ Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

– Về thẩm quyền: Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị theo quy định Khoản 3 Điều 103Luật Xây dựng năm 2014.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Từ 1/4/2018, dừng thi công lập tức với công trình vi phạm quy định về môi trường

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BXD quy định về bảo vệ …

Chat Zalo: 0904340664