Untitled 2

Chuyên mục: Đăng ký về kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký về kiểu dáng công nghiệp.

Đăng ký kiểu dáng quốc tế thông qua công ước Hague

sở hữu trí tuệ

1) Có cần thiết phải có đơn xin quốc gia/khu vực hoặc đơn đăng ký trước khi nộp đơn quốc tế không? Không, bạn không cần cần phải có đơn quốc gia/khu vực hoặc đơn đăng ký trước khi nộp đơn quốc tế. 2) Có bao nhiêu kiểu dáng có thể có trong một đơn xin quốc tế? Có thể …

Đọc thêm

Các câu hỏi về kiểu dáng công nghiệp

Câu hỏi 8. Kiểu dáng công nghiệp là gì? Kiểu dáng công nghiệp (KDCN) là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện… thuộc mọi …

Đọc thêm

Thỏa ước Locarno về phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp

Thỏa ước Locarno về phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp là cơ sở pháp lý để tiến hành phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp. Hiện nay, tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã ấn hành phiên bản lần 8 Bảng phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp, có hiệu lực …

Đọc thêm

Thỏa ước Lahay về đăng kí quốc tế kiểu dáng công nghiệp

Thỏa ước Lahay về đăng kí quốc tế kiểu dáng công nghiệp được ban hành ngày 06 tháng 11 năm 1925. Thỏa ước quy định về quyền đăng kí quốc tế kiểu dáng công nghiệp với các nội dung cơ bản như hiệu lực pháp lý của đăng kí, những trường hợp từ chối bảo hộ bởi Cơ quan quốc …

Đọc thêm

Quy định về bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp trong TPP

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm. Theo quy định trong TPP, các quốc gia thành viên được khuyến nghị việc tham gia Công ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp nhằm tạo thuận lợi cho nộp đơn đăng ký kiểu dáng quốc tế. Hiệp định TPP cũng quy định …

Đọc thêm

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

  1.Trình tự thực hiện: – Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. – Thẩm định hình thức đơn: Kiểm tra việc tuân thủ …

Đọc thêm

Hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp

Câu hỏi: Hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp được quy định như thế nào? Trả lời: Theo quy định tại Nghị định 105 và Thông tư 11 thì hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp được quy định như sau: Yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664