Untitled 2

Vi phạm kiểu dáng công nghiệp

Các hành vi xâm phạm kiểu dáng công nghiệp được quy định cụ thể tại Điều 9 Nghị định 12/1999/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1999, đó là các hành vi sử dụng kiểu dáng công nghiệp vì mục đích kinh doanh, cụ thể là các hành vi:

 Sản xuất (chế tạo, gia công, lắp ráp, chế biến, đóng gói) sản phẩm, bộ phận sản phẩm đang được bảo hộ là kiểu dáng công nghiệp ; đưa vào lưu thông (bán, vận chuyển), quảng cáo (thể hiện trên các phương tiện thông tin, biển hiệu, phương tiện kinh doanh, các sản phẩm hàng hóa khác, phương tiện dịch vụ chào hàng khuyến mại, giấy tờ giao dịch kinh doanh) nhằm để bán chào bán, tàng trữ để bán các sản phẩm, bộ sản phẩm sản xuất có hình dáng bên ngoài được bảo hộ là kiểu dáng công nghiệp hoặc có chứa một hoặc các bộ phận là thành phần tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ ; nhập khẩu, xuất khẩu các loại sản phẩm, bộ sản phẩm có hình dáng bên ngoài được bảo hộ là kiểu dáng công nghiệp hoặc có chứa các bộ phận là thành phần tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ.

Các dạng vi phạm kiểu dáng công nghiệp có thể chia thành các dạng vi phạm cơ bản :

Thứ nhất, trùng lặp kiểu dáng là sự trùng lặp giữa kiểu dáng vi phạm với kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ, đồng thời bản thân sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp vi phạm cũng trùng lặp với sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ.

Thứ hai, kiểu dáng công nghiệp không khác biệt cơ bản : Các sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp vi phạm trùng lặp với kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ.

Thứ ba, trùng lặp hoặc không khác biệt cơ bản với kiểu dáng công nghiệp của bộ phận sản phẩm. Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ là một bộ sản phẩm và kiểu dáng công nghiệp vi phạm là kiểu dáng của một sản phẩm trong đó có bộ phận mang kiểu dáng công nghiệp giống hệt hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ.

Thứ tư, tương tự giữa tác phẩm tạo hình tác phẩm mỹ thuật ứng dụng với kiểu dáng công nghiệp đã được bảo hộ.

Như vậy, các vi phạm về kiểu dáng công nghiệp đã được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Và hiện nay nó đang là những dấu hiệu báo động và có  nhiều hình thức vi phạm đang xảy ra mà chưa thực sự có những chế tài xử phạt hợp lý.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

  1.Trình tự thực hiện: – Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp …

Chat Zalo: 0904340664