Untitled 2

Văn bản pháp luật

Bổ sung những điểm mới trong hoạt động và tổ chức thừa phát lại

thừa phát lại

Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại ngày 08/01/2020, thay thế Nghị định số 61/2009/NĐ-CP. Theo đó, Nghị định có một số nội dung nổi bật sau: Thứ nhất, Nghị định này giới hạn độ tuổi được bổ nhiệm Thừa phát lại là công dân Việt Nam không …

Đọc thêm

Cấm nhà mạng khuyến mại 50% cho thuê bao di động trả trước từ 01/3/2018

Đây là nội dung mới nổi bật ảnh hưởng lớn đến khách hàng điện thoại di động trả trước được quy định tại Thông tư số 47/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, từ ngày 01/3/2018, các nhà mạng không được khuyến mại 50% thẻ nạp (thói cho thuê bao di động trả trước như hiện …

Đọc thêm

63 biểu mẫu mới phục vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 15/11/2017, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 54/2017/TT-BCA sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18/11/2014 quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân. Cụ thể, ban hành 63 biểu mẫu mới …

Đọc thêm

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Theo đó, đối tượng áp dụng là Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí …

Đọc thêm

Đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch theo nguyên tắc tự nguyện

Ngày 19 tháng 6 năm 2017, Luật Du lịch đã được Quốc hội chính thức thông qua với sự thống nhất từ phía đa số các đại biểu. Một trong những điểm mới của Luật Du lịch lần này là quy định về sự tham gia của cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch. Theo đó, cộng đồng …

Đọc thêm

Đề xuất mới về hóa đơn bán hàng hóa

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 51/2010/NĐ-CP. Sau gần 7 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị định 51/2010/NĐ-CP đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập về thủ tục …

Đọc thêm

Điều kiện sử dụng người dưới 13 tuổi trong lĩnh vực nghệ thuật

Ngày 15/8/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BVHTTDL quy định một số nội dung về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử …

Đọc thêm

Sửa đổi mức giá tối đa một số dịch vụ khám chữa bệnh

Ngày 16/11/2017, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 44/2017/TT-BYT sửa đổi Thông tư số 02/2017/TT-BYT về mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT. Theo đó, sửa đổi tên và mức giá tối đa của một số dịch vụ quy định tại Phụ lục III …

Đọc thêm

Mỗi thẻ tín dụng sẽ chỉ được rút đến 05 triệu đồng/ngày

Đó quy định tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng và đang lấy ý kiến góp ý của người dân. Theo lý giải của Ban soạn thảo thông tư, đề xuất trên được đưa ra nhằm hạn chế những …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664