Untitled 2

Bồi dưỡng tối đa 10 triệu đồng khi thông tin đúng mộ liệt sĩ

Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg về chế độ, chính sách, công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo đó, người cung cấp thông tin về liệt sĩ được bồi dưỡng các mức sau:
– 3 triệu đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được 01 hài cốt liệt sĩ;
– 5 triệu đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được mộ tập thể có từ 02 đến 05 hài cốt liệt sĩ;

– 10 triệu đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được mộ tập thể có từ 06 hài cốt liệt sĩ trở lên;

(Hiện nay quy định mức 2 triệu đồng/đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được ít nhất là 01 hài cốt liệt sĩ).

Ngoài ra, Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg  cũng tăng mức bồi dưỡng cho những người trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (đối tượng), cụ thể như sau:
– 500 nghìn đồng/người tiền bồi dưỡng sức khỏe (mức hiện hành 280 nghìn đồng/người).
– 220 nghìn đồng/người/ngày thực tế làm nhiệm vụ khảo sát, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ (mức hiện hành 100 nghìn đồng/người).

Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 10/9/2017.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664