Untitled 2

Kiểm soát thủ tục hành chính ngay khi đề nghị xây dựng văn bản

Thay vì thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính từ khi dự thảo quy định về thủ tục hành chính như trước đây, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc kiểm soát thủ tục hành chính phải được thực hiện ngay từ khi đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tiến hành thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

Cũng theo Nghị định này, việc quy định một thủ tục hành chính hoàn thành khi đáp ứng đầy đủ 07 bộ phận tạo thành cơ bản: Tên thủ tục hành chính; Trình tự thực hiện; Cách thức thực hiện; Thành phần, số lượng hồ sơ; Thời hạn giải quyết; Đối tượng thực hiện; Cơ quan giải quyết; không còn bao gồm Kết quả thực hiện thủ tục hành chính như quy định cũ.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/09/2017.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664