Untitled 2

Cơ chế tài chính đặc thù với Thành phố Hải Phòng

Cũng giống như TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh hay TP. Đà Nẵng, TP. Hải Phòng là địa phương được hưởng cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù.

Ngày 29/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2017/NĐ-CP về một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng. Theo đó, TP. Hải Phòng được vay vốn đầu tư trong nước thông qua các hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và các hình thức huy động khác; mức dư nợ vay của ngân sách Thành phố không vượt quá 40% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp và nằm trong mức bội chi ngân sách Nhà nước hàng năm.

Thành phố cũng sẽ được ưu tiên hỗ trợ một phần vốn từ ngân sách trung ương để tham gia thực hiện các dự án theo hình thức hợp tác công – tư phục vụ cấp vùng và các dự án lớn, quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố.

Đồng thời, Thành phố được thực hiện cơ chế hỗ trợ một phần lãi suất cho các tổ chức, cá nhân khi vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế – xã hội quan trọng, có khả năng thu hồi vốn trong phạm vi và khả năng của ngân sách Thành phố.

Nghị định này có hiệu lực ngày 15/09/2017.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664