Tư vấn luật dân sự

Bên cạnh mảng tư vấn pháp luật kinh doanh và sở hữu trí tuệ, SBLAW còn là một công ty luật tư vấn và giải quyết các vấn đề dân sự.

SBLAW sẽ tư vấn và đại diện cho khách hàng trong quá trình giải quyết tranh chấp dân sự và giải quyết các việc dân sự.

DSC06777

          SBLAW sở hữu một đội ngũ luật sư giỏi luôn hỗ trợ khách hàng trong các giao dịch dân sự.

Dịch vụ giải quyết tranh chấp dân sự của SBLAW gồm:

  • Giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu tài sản, gồm động sản và bất động sản;
  • Giải quyết tranh chấp về ký kết và thực thi hợp đồng dân sự, kể cả có yếu tố nước ngoài;
  • Giải quyết tranh chấp liên quan đến quan hệ lao động, đại diện cho cả người lao động và người sử dụng lao động;
  • Giải quyết tranh chấp về thừa kế;
  • Giải quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại trong và ngoài hợp đồng;
  • Giải quyết tranh chấp về phạt vi phạm hợp đồng:
  • Giải quyết tranh chấp về ly hôn, quyền nuôi con khi ly hôn, thay đổi quyền nuôi con sau khi ly hôn, tài sản khi ly hôn, cấp dưỡng, truy nhận cha cho con;
  • Giải quyết các tranh chấp về bất động sản, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
  • Giải quyết tranh chấp về bản quyền, quyền sở hữu công nghiệp, nhượng quyền thương mại và chuyển giao công nghệ.

SBLAW giải quyết các yêu cầu về dân sự như sau:

 • Giải quyết yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;
 • Giải quyết yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;
 • Giải quyết yêu cầu công nhận hoặc không công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Tòa án và Trọng tài nước ngoài;
 • Yêu cầu về tuyên bố hoặc hủy tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

 

No form yet! You should add some...