Nhà đầu tư cần lưu ý gì về những thay đổi mới trong quy định về nghiệp vụ thị trường mở?

0
45

Ngày 7/7/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) ban hành Thông tư 09/2021/TT-NHNN (“Thông tư 09”) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 42/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc NHNN Việt Nam quy định về nghiệp vụ thị trường mở.

Dưới đây là một số điểm đáng lưu ý của Thông tư 09 liên quan đến quy định về thống báo mua bán giấy tờ có giá và phương thức đấu thầu

  1. Đăng tải thông báo bán tín phiếu chậm nhất vào 13 giờ 30 phút ngày đấu thầu

Thông tư 09 sửa đổi, bổ sung thông báo mua, bán giấy tờ có giá. Cụ thể, trước mỗi phiên đấu thầu nghiệp vụ thị trường mở, NHNN (Sở Giao dịch) thông báo mua hoặc bán giấy tờ có giá cho các thành viên. Đối với phiên bán (phát hành) tín phiếu NHNN, ngoài việc thông báo cho các thành viên, Sở Giao dịch đăng tải thông báo bán (phát hành) tín phiếu NHNN trên Cổng Thông tin điện tử NHNN chậm nhất vào 13 giờ 30 phút ngày đấu thầu.

  1. Bổ sung nội dung về phương thức đấu thầu

Thông tư 09 bổ sung nội dung về phương thức đấu thầu đối với bán (phát hành) tín phiếu NHNN qua nghiệp vụ thị trường mở cụ thể như sau:

  • NHNN thực hiện theo phương thức đấu thầu lãi suất tại điều kiện bình thường;
  • NHNN thực hiện theo phương thức đấu thầu khối lượng trong trường hợp NHNN cần thông báo lãi suất tín phiếu NHNN nhằm thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/8/2021.

Nguồn ảnh: Baochinhphu.vn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Please enter your comment!
Please enter your name here