Untitled 2

Cấm nhà mạng khuyến mại 50% cho thuê bao di động trả trước từ 01/3/2018

Đây là nội dung mới nổi bật ảnh hưởng lớn đến khách hàng điện thoại di động trả trước được quy định tại Thông tư số 47/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, từ ngày 01/3/2018, các nhà mạng không được khuyến mại 50% thẻ nạp (thói cho thuê bao di động trả trước như hiện nay.

Đồng thời, theo quy định mới thì mức khuyến mại là tối đa 20% giá trị của thẻ nạp (giảm 30% so với quy định hiện hành).

Thông tư 47/2017/TT- BTTTT bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2018 và thay thế các quy định về hạn mức khuyến mãi tại Khoản 9, Khoản 10 Điều 5; Khoản 3, Khoản 4, Khoản 6, Khoản 7 Điều 8; Khoản 2 Điều 9 và Điều 10 Thông tư số 11/2010/TT-BTTTT ngày 14/5/2011.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Điều kiện sử dụng người dưới 13 tuổi trong lĩnh vực nghệ thuật

Ngày 15/8/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số …

Chat Zalo: 0904340664