Untitled 2

Điều kiện sử dụng người dưới 13 tuổi trong lĩnh vực nghệ thuật

Ngày 15/8/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BVHTTDL quy định một số nội dung về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao (người lao động), người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư quy định rõ chỉ được sử dụng người lao động dưới 13 tuổi làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao làm những công việc thuộc Danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Theo đó, điều kiện sử dụng người dưới 13 tuổi làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao gồm: Các điều kiện chung theo quy định của pháp luật về lao động; có người thành niên đủ năng lực chuyên môn hướng dẫn, theo dõi liên tục quá trình làm việc của người lao động dưới 13 tuổi. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng công việc, người sử dụng lao động quyết định số lượng người hướng dẫn, theo dõi người dưới 13 tuổi làm việc cho phù hợp.

Ngoài ra, Thông tư này còn quy định việc sử dụng lao động là người cao tuổi phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và quy định tại Thông tư này. Các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao được sử dụng người cao tuổi làm việc là những nghề, công việc không thuộc Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ở điều kiện lao động loại VI theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thông tư số 03/2017/TT-BVHTTDL bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/10/2017.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664