Untitled 2
thừa phát lại

Bổ sung những điểm mới trong hoạt động và tổ chức thừa phát lại

Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại ngày 08/01/2020, thay thế Nghị định số 61/2009/NĐ-CP. Theo đó, Nghị định có một số nội dung nổi bật sau:

Thứ nhất, Nghị định này giới hạn độ tuổi được bổ nhiệm Thừa phát lại là công dân Việt Nam không quá 65 tuổi, thường trú tại Việt Nam.

Thứ hai, Nghị định quy định các trường hợp thừa phát lại không được lập vi bằng tại Điều 37, cụ thể là các trường hợp sau:

– Trong khi thực thi nhiệm vụ, Thừa phát lại không được nhận làm những việc liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người thân thích của mình, bao gồm: Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của Thừa phát lại, của vợ hoặc chồng của Thừa phát lại; cháu ruột mà Thừa phát lại là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì.

– Vi phạm quy định về bảo đảm an ninh, quốc phòng gồm: làm lộ bí mật nhà nước, phát tán tin tức, tài liệu, vật phẩm thuộc bí mật nhà nước, …;

– Vi phạm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo quy định tại Điều 38 Bộ luật Dân sự; trái đạo đức xã hội;

– Xác nhận nội dung, việc ký tên trong hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định thuộc phạm vi hoạt động công chứng, chứng thực, …;

– Ghi nhận sự kiện, hành vi để chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu đất đai, tài sản không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu theo quy định;

– Ghi nhận sự kiện, hành vi để thực hiện các giao dịch trái pháp luật của người yêu cầu lập vi bằng;

– Ghi nhận sự kiện, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, … đang thi hành công vụ;

– Ghi nhận sự kiện, hành vi không do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến;

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Nghị định có các quy định về Thừa phát lại bao gồm: Các tiêu chuẩn để bổ nhiệm Thừa phát lại; đào tạo, bồi dưỡng nghề Thừa phát lại và công nhận tương đương đào tạo nghề Thừa phát lại ở nước ngoài; quy định về tập sự hành nghề Thừa phát lại; kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại; bổ nhiệm Thừa phát lại; bổ nhiệm lại Thừa phát lại; quy định những trường hợp không được bổ nhiệm Thừa phát lại; tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát lại; miễn nhiệm Thừa phát lại; đăng ký hành nghề và cấp, thu hồi, cấp lại Thẻ Thừa phát lại; quyền và nghĩa vụ của Thừa phát lại.

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 24/02/2020.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch theo nguyên tắc tự nguyện

Ngày 19 tháng 6 năm 2017, Luật Du lịch đã được Quốc hội chính thức …

Chat Zalo: 0904340664