Thắt chặt quản lý tình trạng “xe dù, bến cóc” và “xe hợp đồng hoạt động trá hình xe tuyến cố định”

0
52
xe khách

Ngày 17/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thay thế cho Nghị định số 86/2014/NĐ-CP. Hiện nay khi mà tình trạng xuất hiện ngày càng nhiều các doanh nghiệp vận tải lợi dụng lách luật như là xe hợp đồng trá hình xe cố định tuyến gây ra rất nhiều hệ luỵ khiến cho nhiều nhà xe phải giảm bớt tuyến xe chạy cố định, thiệt hại đáng kể. Nghị định số 10/2020/NĐ-CP có quy định:

Thứ nhất, quy định rõ ràng về phù hiệu đối với các loại xe. Phù hiệu phải được ghi rõ ràng làm bằng vật liệu phản quang, dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe với kích thước tối thiểu 6x20cm và phải được niêm yết các thông tin khác trên xe tránh tình trạng trá hình như trước.

Thứ hai, theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP thì Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trước khi thực hiện vận chuyển hành khách phải cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển theo quy định tại khoản 2 (trừ điểm e, điểm g) Điều 15 của Nghị định này đến Sở Giao thông vận tải nơi cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng văn bản hoặc qua thư điện tử (Email). Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng thực hiện cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển qua phần mềm của Bộ Giao thông vận tải.

Thứ ba, theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 và Điểm b Khoản 2 Điều 16 của Nghị định này đã có quy định đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng hợp đồng điện tử phải gửi hoá đơn điện tử của chuyến đi đến hành khách, người thuê vận tải và gửi thông tin hoá đơn điện tử về cơ quan Thuế để quản lý chặt chẽ hiệu qủa hơn.

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/4/2020.