Untitled 2
bán nhà

Việc giao đất cho nhà đầu tư trúng đầu thầu sẽ được triển khai ngay sau khi hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư khu đất thực hiện dự án

Ngày 28/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015.

Nghị định mới này đã tháo gỡ một nút thắt vô cùng quan trọng và mang đến nguồn tin tích cực cho các nhà đầu tư khi mà trong thời gian qua sự không rõ ràng và chồng chéo trong các quy định đã làm chậm tiến độ thi công của các doanh nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế của các địa phương và cơ hội phát triển của các doanh nghiệp. Theo đó, Điều 60 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP đã quy định rõ việc giao đất cho nhà đầu tư trúng đấu thầu được triển khai ngay sau khi hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư khu đất thực hiện dự án.

Đồng thời, việc giao đất cho cho nhà đầu tư trúng đầu thầu được thực hiện theo trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất quy định tại Khoản 3 Điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ theo đó áp dụng tương tự thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Nhà đầu tư trúng thầu triển khai thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại hợp đồng, pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, quy hoạch, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các pháp luật khác có liên quan.

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/4/2020.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục đính chính lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Câu hỏi: Xin chào Công ty Luật SB LAW, tôi có vấn đề cần được …

Chat Zalo: 0904340664