Quy định mới về việc hủy giá trị giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam

0
62
thu hồi

Ngày 03/02/2020, Chính phủ đã ban hành trong Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật quốc tịch Việt Nam.

Theo đó, Nghị định số 16/2020/NĐ-CP tại Điều 4 bổ sung quy định về hủy giá trị giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam đã cấp cho người thôi quốc tịch, tước quốc tịch, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, cụ thể như sau:

Kể từ ngày Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam của một người có hiệu lực pháp luật, giấy tờ quy định tại Điều 11 của Luật quốc tịch Việt Nam (như: Giấy khai sinh; Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu Việt Nam; Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi) đã cấp cho người đó không còn giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam.

Quy định này là rất cần thiết vì thời gian trước đây khi mà chưa có một Bộ luật hay Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này thì đã tồn tại rất nhiều cá nhân thôi quốc tịch Việt Nam, bị tước quốc tịch Việt Nam hay hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam vẫn sử dụng hộ chiếu hay chứng minh thư nhân dân mang quốc tịch Việt Nam để thực hiện các giao dịch. Điều này thách thức công tác quản lý và cũng mang đến không ít ảnh hưởng đến những tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngoài ra, nghị định này còn thể hiện sự chặt chẽ và quyết tâm trong khâu quản lý bằng việc bổ sung những quy định rõ ràng về thủ tục xóa đăng ký thường trú, thu hồi và hủy giá trị sử dụng Hộ chiếu Việt Nam, Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân của các đối tượng nêu trên, đồng thời nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

Nghị định số 16/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/03/2020.