Untitled 2
bằng độc quyền cho Daio Paper Corporation (JP).

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho Daio Paper Corporation (JP).

Các luật sư sở hữu trí tuệ của SBLAW đã tư vấn và bảo hộ thành công kiểu dáng công nghiệp cho Daio Paper Corporation (JP) – một công ty của Nhật Bản tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Nội dung của kiểu dáng công nghiêp như sau:

Tên kiểu dáng: BAO GÓI TÃ GIẤY

Chủ bằng độc quyền: Daio Paper Corporation (JP)

Số đơn: 3-2014-00206

Ngày nộp đơn: 18.02.2014

Số phương án/bộ sản phẩm: 02

bằng độc quyền cho Daio Paper Corporation (JP).

Việc bảo hộ thành công kiểu dáng công nghiệp cho các công ty Nhật Bản tại Việt Nam một lần nữa khẳng định thương hiệu và kinh nghiệm của SBLAW trong việc hỗ trợ khách hàng bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ của mình tại Việt Nam.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thông báo về các khóa đào tạo từ xa DL101 “Tổng quan về Sở hữu trí tuệ” của WIPO

Hằng năm, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) triển khai các khóa …

Chat Zalo: 0904340664