Untitled 2
Đăng ký sáng chế và kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký sáng chế và kiểu dáng công nghiệp

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp cơ khí, hiện tại, chúng tôi đã chế tạo thành công sản phẩm vòi xịt dùng cho nông nghiệp với nhiều tính năng mới, mong SBLAW tư vấn cho chúng tôi bảo hộ sáng chế và kiểu dáng công nghiệp trước cơ quan chức năng.

Luật sư trả lời: Trước hết, chúng tôi – Đại diện sở hữu trí tuệ – Công ty Cổ phần Tư vấn S&B (SB Law) xin gửi tới Ông lời chào cùng lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Tiếp theo nội dung đã trao đổi với Ông, SB Law xin gửi đến Ông đề xuất dịch vụ đăng ký sáng chế và kiểu dáng của Dụng cụ xịt tại Việt Nam với nội dung như sau:

I. BẢO HỘ SÁNG CHẾ

1. Trình tự thủ tục đăng ký sáng chế

Để có thể tiến hành đăng ký bảo hộ dưới dạng độc quyền sáng chế tại Việt Nam thì đối tượng đăng ký cần đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn sau:

a. Tiêu chuẩn bảo hộ:

Có tính mới

Có trình độ sáng tạo

Có khả năng áp dụng công nghiệp

b. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ:

Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 20 năm tính từ ngày nộp đơn.

c. Thời gian đăng ký:

Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế sẽ trải qua các giai đoạn xét nghiệm như sau:

Xét nghiệm hình thức: 1-3 tháng kể từ ngày nộp đơn

Công bố đơn 19 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ (Nếu không có yêu cầu công bố sớm)

Xét nghiệm nội dung: 18 tháng kể từ ngày công bố hoặc từ ngày có yêu cầu.

d. Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

– Giấy uỷ quyền (soạn theo mẫu của SB Law);

– Bản mô tả sáng chế hoặc thông tin liên quan đến sáng chế cần đăng ký (Sẽ được thông báo sau);

– Tên và địa chỉ của:

+ Người nộp đơn

+ Tác giả sáng chế

Sau khi nhận được các tài liệu trên, chúng tôi sẽ soạn thảo, nộp đơn và các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ.

2. Phí đăng ký:

Phí đăng ký sáng chế là 15.000.000 VNĐ (Mười năm triệu đồng chẵn).

Lưu ý: Mức phí trên đã bao gồm lệ phí quốc gia và phí dịch vụ của SB Law trong giai đoạn thẩm định hình thức, công bố đơn và thẩm định nội dung nhưng chưa bao gồm 5% VAT, lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, chi phí để trả lời/khiếu nại các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ, phí sửa đổi đơn, phí trả lời thông báo yêu cầu làm rõ về mặt kỹ thuật của Cục Sở hữu trí tuệ không do lỗi của SBLaw (Nếu có).

II. BẢO HỘ KIỂU DÁNG

1. Trình tự thủ tục đăng ký kiểu dáng

Để có thể tiến hành đăng ký bảo hộ dưới dạng độc quyền kiểu dáng tại Việt Nam thì đối tượng đăng ký cần đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn sau:

a. Tiêu chuẩn bảo hộ:

Có tính mới

Có trình độ sáng tạo

Có khả năng áp dụng công nghiệp

b. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ:

Bằng độc quyền kiểu dáng có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 15 năm tính từ ngày nộp đơn.

c. Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

– Giấy uỷ quyền (soạn theo mẫu của SB Law);

– Bộ Ảnh kiểu dáng theo hướng dẫn của SB LAW;

– Tên và địa chỉ của:

+ Người nộp đơn

+ Tác giả kiểu dáng

Sau khi nhận được các tài liệu trên, chúng tôi sẽ soạn thảo, nộp đơn và các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký kiểu dáng tại Cục Sở hữu trí tuệ.

2. Phí đăng ký:

Phí đăng ký kiểu dáng là 8.000.000 VNĐ (Tám triệu đồng chẵn).

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thông báo về các khóa đào tạo từ xa DL101 “Tổng quan về Sở hữu trí tuệ” của WIPO

Hằng năm, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) triển khai các khóa …

Chat Zalo: 0904340664